Etiketter

tisdag 10 januari 2012

HKK-läxa till v.3

Läs igenom säkerhetsblanketten tillsammans med dina föräldrar och låt dem skriva på att de läst informationen. Lämna den underskrivna blanketten till mig på lektionen v.3.

Planeringen ligger både på it´s learning och på Unikum.

Repetitionsfrågor från dagens lektion ligger på it´s learning. Gör uppgifterna som hör till sidorna: 294 och 155-157 och spara dina svar på datorn. Du ska vänta med att lämna in dina svar på it´slearning tills du gjort nästa veckas läxa.