Etiketter

söndag 15 januari 2012

Läsning och diskussionsfrågor (SvA)

VECKA 2

Den här veckan ska du ...

a) läsa 1/5 av din bok och svara på följande frågor:

- Hur börjar din bok? Tycker du att det är en bra inledning? Hur tycker du att en bra bok ska börja? Kan du ge exempel på en bok/film som du tycker har en riktigt, riktigt bra inledning. Motivera ditt svar.

- Utifrån de sidor du har läst - vad tror du att boken kommer att handla om? Vad tror du kommer att hända?

- Var utspelar sig boken? Beskriv miljön.

b) göra del 1 i ordhäftet.


VECKA 3
Den här veckan ska du ...

a) läsa 2/5 av din bok och svara på följande frågor ...
- Skulle du beteckna din bok som en ungdomsbok? Motivera ditt svar samt ge konkreta exempel som belyser dina åsikter.
- Hur är språket i din bok? Förstår du alla ord?
- Vilka är bokens konflikter (dvs. problem)?

Extrauppgift: Skriv ett brev till någon av karaktärerna i boken och ge råd om hur han/hon skall lösa en konflikt.

b) göra del 2 i ordhäftet.