Etiketter

måndag 9 januari 2012

Läxa i svenska till torsdag vecka 3: Bok + diskussionsfrågor

Flickr CC by anirvan
Läs färdigt din bok. Antingen din "bänkbok" som du valde förra terminen (eller en annan bok du läser nu/läst nyligen). Besvara diskussionsfrågorna som du finner i planeringen på it´s learning samt här nedan:


Diskussionsfrågor till din bok:
• Skulle du beteckna din bok som en ungdomsbok? Motivera ditt svar samt ge konkreta exempel som belyser dina åsikter.
• Vad kännetecknar en bra bok? Rada upp kännetecken och kommentera om dessa finns i den bok du läst.
• Hur är språket i din bok? Förstår du alla ord? Finns det många beskrivningar? Ser du bilder i ditt inre? Välj gärna ut ett stycke ur texten som du tycker är ett bra ”bevis” för något av det du kommenterat om språket.
• Svensklärare brukar påpeka att dramaturgin i en berättelse är viktig. Det ska finnas en inledning där personer och ”problem” presenteras, därefter följer en upptrappning av ”konflikten” innan berättelsen når sin höjdpunkt för att sedan avslutas. Följer din berättelse denna kurva, eller avviker den från detta mönster? Ge konkreta exempel ur din bok.