Etiketter

måndag 30 januari 2012

Utvärdering slöjd


Sker på @tt slöjda eller i denna Digitala Portfolio (skapa slöjd-mapp).

Bilder på de flesta arbeten finns i dropbox. 
Se dropbox:     SLÖJD

Utvärderingen gör att du får tänka tillbaka på hur du har gått tillväga, när du gör det sätter du dig in i ditt arbete en gång till så att du kan ta med dig dina erfarenheter in i nästa projekt.

Tips på hur du kan skriva din utvärdering
Rubrik
   T.ex. ”Oskars skohylla”

Idé, planering och design
   Hur fick du idén? Hur planerade du? Varför valde du den färgen och det materialet?

Arbetsgång
   Jag började med att....sen så gjorde jag....jag avslutade med att....

Material
   Förklara materialvalet som du gjort. Tänk om möjligt på pris, egenskaper som starkt, mjukt, vackert, miljövänligt m.m.


Exempel på kostnadsberäkning:
Träslag furu 25x100 mm (3,75m á 10:-­‐/m)  37,50:-­‐
Plywodd 4 mm (0.7m2 á 150:-­‐/m2)  105:-­‐
Linolja (
3 dl á 60:-­‐/l)  18:-­‐
Skruvar 45x 3,5 mm (
14 st á 0,50:-­‐/st)  7:-­‐
Trälim (5 cl á 75:-­‐/l)  3,75
Fönsterglas 2 mm (0,3m2 á 200:-­‐)  60:-­‐ 

Totalkostnad:
  231,25:-­‐ 

Resultat
   Är du nöjd/missnöjd? Kan du ge tips åt en kamrat som vill göra en likadan produkt som dig? Blev det som du hade planerat?

Bild
   Foga in en bild (eller flera, med speciella detaljer från din produkt) någonstans i din utvärdering.