Etiketter

tisdag 17 januari 2012

Världen 1815-1914

Historia åk 7 vt-­‐12
Som avslutning på vårt arbetsområde kommer ni att ha följande uppgifter: Läsa och besvara frågor till delen ”Världen 1815-­‐1914” på sidorna 72-­‐94

 1. 1) Förklara begreppen urbanisering och emigration och förklara varför detta tar fart under 1800-­‐talet samt varför vi får en befolkningsökning.

 2. 2) Förklara och berätta om hur man tänkte och de tre ideologierna Konservatism, Liberalism och Socialism.

 3. 3) Resonera kring begreppet nationalism. Vad innebär det? Varför växte nationalismen sig stark?

 4. 4) Hur såg 1800-­‐talets Europa ut? Styrelseskick, folkslag, gränser mm.

 5. 5) Berätta om: a) Italien födelse b)Tysklands enande c) Bismarck

  d)Skandinavismen e) det så kallade ”Lugnet före stormen”

 6. 6) Berätta om imperialismen och dess konsekvenser.

 7. 7) Skriv kortfattat om vad som hände i a)Indien b)Kina c)Afrika d)USA e)Japan

  under denna period.

För er som siktar mot de högre omdömena vill jag att ni mailar mig(geal75@utb.lund.se) eller lämna in era svar skriftligt på följande frågor:

 1. 1) Berätta om triangelhandeln.

 2. 2) Tänk om skördarna 1788 och 1789 hade varit goda. Hade det inte blivit någon revolution då?

 3. 3) Vad var det viktigaste som blev kvar efter franska revolutionen enligt dig. Du får givetvis ha med flera olika saker och får gärna berätta om hur det påverkat i tid och rum.

 4. 4) Hur kan det komma sig att adeln och prästerna inte betalade någon skatt?

Avslutningsvis ska ni enskilt eller två och två lägga upp en keynote eller film på vår blogg. Ni kan själv välja rubrik eller tema men ni måste i så fall få det godkänt av mig eller så väljer ni något av följande:

 1. 1) Jämförelse mellan den franska och den amerikanska revolutionen.

 2. 2) Klasskillnader. Hur har de rika respektive de fattiga det?

 3. 3) Kvinnornas situation. Vilken är deras ställning? Vilka rättigheter har de mm.

 4. 4) Teknisk utveckling. Där kan ni t ex ha med kommunikation, krig, medicin och arkitektur.

 5. 5) Emigrationen.

 6. 6) Imperialismen

 7. 7) Triangelhandeln

När arbetet är utlagt ska varje grupp eller enskild person bedöma och ge respons till två andra.