Etiketter

söndag 26 februari 2012

Reklamfilm: Målgrupper

Arbetsblad till Reklamfilmens fantastiska värld
Vi inleder vårt arbete med reklam med att försöka bestämma vilka målgrupper olika reklamfilmer vänder sig till. Jobba i par och använd er av diagrammet här ovan. Besvara även dessa frågor:
Är detta bra reklamfilm?
Är detta dålig reklamfilm?
Varför? Hur skulle du gjort? Beskriv!

Här är en länk till de reklamfilmer vi ska jobba med. Klicka vidare på ikonen uppe till höger och inne på reklamfilmsidan klickar du på målgrupper under rubriken "Reklamfilmer".

Extrauppgift:
Försök även kategorisera om filmen vänder sig till någon av dessa "urtyper". Motivera ert svar.
Ur Handledning till Reklamfilmens fantastiska världLÄXA VECKA 9: Vilken målgrupp tillhör du? Flera? 
Var beredd att muntligt motivera och resonera om detta.