Etiketter

söndag 12 februari 2012

SvA: Radioprogram

Den här veckan ska vi ...

a) Förbereda oss inför ordtestet på fredag i v. 9
b) Läsa ut våra böcker
c) Inleda arbetet med våra radioprogram. Den här veckan planerar vi radioprogrammet genom att göra tankekartor. Läxa: Bli klar med din tankekarta.


Radioprogrammet ska innehålla följande:
- En mycket kort sammanfattning av böckernas handling.
- 1-2 av reflektionsfrågorna som du har jobbat med under de senaste veckorna. Du kan dessutom lägga till egna frågor som kan mynna ut i ett spännande samtal.
- Omdöme: Diskutera om böckerna var bra eller dåliga. Motivera era svar och argumentera för era åsikter.

Valfritt: Du kan gärna ”krydda” ditt radioprogram med olika inslag t.ex .. .

-en signaturmelodi för hela programmet (inledning) eller signaturmelodier för olika 
sekvenser i programmet (”Nu är det dags för dagens första diskussionsfråga!”)
-en påhittad intervju med författaren eller en karaktär i boken (bjud in dem till 
studion, eller ring upp dem)
- en berättarröst - läsarbrev/sms
- uppläsning av en scen ur boken, dramatisera
- eget förslag?

När du arbetar med din tankekarta ska du tänka på följande:
Hur ska ni inleda och avsluta programmet?
Vilka diskussionsfrågor väljer ni? 

Vad tycker ni om böckerna, är de bra eller dåliga? Samla åsikter och argument. Motivera era svar och ge gärna exempel. 

Hur ska ni presentera böckernas handling?

Vilket upplägg ska programmet ha? 

Ska ni använda jinglar eller andra ljudeffekter?
Vill ni lägga till ett valfritt moment (se ovan)?
OBS! PUBLICERA TANKEKARTAN I DIN BLOGG SENAST PÅ FREDAG v. 7