Etiketter

torsdag 2 februari 2012

Vecka 6, SvA

Under vecka 6 ska vi ...

a) Läsa ut våra böcker.
b) Svara på bokcirkelns sista reflektionsfrågor (se nedan)
c) Göra klart våra ordhäften. På måndag väljer vi ut 40 ord som vi tränar på inför ordtestet veckan efter sportlovet.
d) Publicera våra bearbetade storylines i våra bloggar.

Veckans reflektionsfrågor:
1. Vad tyckte du om din bok. Motivera ditt svar.
2. Vad kännetecknar en bra bok? Rada upp kännetecken och kommentera om dessa finns i den bok du läst.
3. Svensklärare brukar påpeka att dramaturgin i en berättelse är viktig. Det ska finnas en inledning där personer och ”problem” presenteras, därefter följer en upptrappning av ”konflikten” innan berättelsen når sin höjdpunkt för att sedan avslutas. Följer din berättelse denna kurva, eller avviker den från detta mönster? Ge konkreta exempel ur din bok.