Etiketter

torsdag 29 mars 2012

Prov vecka 15: Free Time

På fredag vecka 15 har vi prov på följande ur kapitlet Free Time:

Texter
When we´re not in school s 82-83 i textboken
The Party s 84-84 i textboken
The Princess s 86-87 i textboken
The History of Bowling s 88-89 i textboken

Glosor
Starter s 81 textboken
When we´re not in school s 145 -146 i textboken
The Party s 146 i textboken
The Princess; verben på bloggen
The History of Bowling s 147-148 i textboken

Grammatik
Verbens tempus: Se bloggen
Perfekt: §5.6 s 125 i textboken
Relativa pronomen: § 3.3 s 121 i textboken

Fonetik
Hela listan med de olika ljuden finns i textboken sidan 134-135. 
Vi har övat med diftongerna i orden no, mouth, day, try och boy i övningsboken s 91 + 97 samt uppkopierade övningar.

Provet innehåller följande delar:
Hörförståelse
Läsförståelse
Översättningsmeningar med glosor och grammatik.
Tolka fonetisk skrift med hjälp av listan över olika ljud.