Etiketter

torsdag 24 maj 2012

Bokcirkel: Gänsebraten und andere Geschichten


Vi provar på att tillsammans läsa korta historier på tyska. Varje vecka gör man olika bokcirkeluppgifter till texterna. Uppgifterna publiceras på bloggen. Vid läxtillfället presenterar man sin uppgift för sin grupp. Får man tid över kan man varje vecka göra extrauppgiften; en illustration med kort förklarande text.
Zusammenfasser: Man sammanfattar vad texten handlar om med cirka 100-150 ord.
Wörterfinder: Man letar upp cirka 15 svåra ord ur texten som man gör en uppgift till.
Sprecher: Man tränar uttal genom att läsa cirka en sida flera gånger (efter att man tagit reda på vad allt betyder). Till sist spelar man in inläsningen.
Extrauppgift: Zeichner: Gör en illustration till texten. Berätta kortfattat vad bilden illustrerar.


v21 Gänse-braten
v 22 Die grüne Tapete
v  23 Die Dame auf dem Bank
Clara
Sprecher
Wörterfinder
Zusammenf
Ulf
Zusammenf
Sprecher
Wörterfinder
Jonatan
Wörterfinder
Sprecher
Zusammenf
Minna
Sprecher
Zusammenf
Wörterfinder


v21 Gänse-braten
v 22 Die grüne Tapete
v  23 Die Dame auf dem Bank
Tobias
Sprecher
Wörterfinder
Zusammenf
Erik
Zusammenf
Sprecher
Wörterfinder
Rebecka
Wörterfinder
Zusammenf
Sprecher


v21 Gänse-braten
v 22 Die grüne Tapete
v  23 Die Dame auf dem Bank
Daniel
Sprecher
Wörterfinder
Zusammenf
Gustaf
Zusammenf
Sprecher
Wörterfinder
Hedda
Wörterfinder
Zusammenf
Sprecher