Etiketter

tisdag 28 augusti 2012


FILMTEMA

Du kommer under de första två till tre veckorna på höstterminen arbeta med att skriva ett korrekt formaterat filmmanus under dina lektioner i svenska, och bild, individuellt. Samtidigt kommer du under bildlektionerna att få lära dig grunderna i hur man arbetar med film, på riktigt.

När ditt manus är färdigt är det dags bli indelad i en grupp om fyra till fem elever. I gruppen väljer ni sedan under demokratiska former ut ett manus som skall gå vidare till produktion. Det manus som blir utvalt arbetar ni sedan vidare med. Första steget är att bildsätta manuset genom att förbereda ett bildmanus.

Ni kommer också att behöva bestämma hur ni skall fördela rollerna inom gruppen. Skall ni ha en regissör? Skall ni ha en fotograf? Finns det skådespelare i gruppen eller vill ni leta upp någon utanför gruppen? Under lektionerna i musik får ni lära era att ljudsätta er film och att skriva huvudtemat till filmen. Vilken typ av filmmusik tror ni att ni behöver? Oavsett vad ni kommer fram till så skall ni producera all musik i filmen själv!

Under bildlektionerna kommer ni sedan fortsätta med att planera, justera, filma och redigera.

INNEHÅLL OCH ARBETSGÅNG, VECKA FÖR VECKA

Svenska Skriva manus (vecka 35-37)
Bild Filmteori (vecka 35-37)
Bild Bildmanus (vecka 37-38)
Bild Projektdiskussioner (vecka 39)
Bild Produktionsstart (vecka 40)
Musik Produktionsstart (vecka 41-48)
Bild Förberedelser (vecka 41)
Bild Inspelning (vecka 42-45)
Bild Klippning (vecka 46-48)

Redovisning sker genom att man anmäler sin film till Gunnesbofestivalen 2012. Deadline för inlämning är vecka 48. Veckan därpå går Gunnesbofestivalen av stapeln. Under denna festival finns det ett antal priser att vinna i olika kategorier.

I grupparbetet ingår följande uppgifter att redovisa och lämna in:

1 styck film med egenkomponerad musik
1 styck trailer med egenkomponerad musik
1 styck filmaffisch
1 styck individuell utvärdering av din egen och gruppens insatser

LPP med bedömningsmatris hittar ni på Unikum i slutet av denna veckan !