Etiketter

måndag 20 augusti 2012

Engelska v 34- 41. Verblära med Lockie Leonard


Lockie and his family
  • Vecka 34 Presens. Läxa Se avsnitt 2 av Lockie Leonard. Skriv ner fem nya ord.                     
  • Vecka 35 Preteritum. Läxa Se avsnitt 4 av Lockie Leonard. Skriv ner fem nya ord. Lär in tio verbtema- se blogg.
  • Vecka 36 Perfekt och pluskvamperfekt. TEST: Hörförståelse. Läxa Se avsnitt 6 av Lockie Leonard. Skriv ner fem nya ord. Lär in tio verbtema- se blogg.
  • Vecka 37 Futurum. Läxa Se avsnitt 8 av Lockie Leonard. Skriv ner fem nya ord. Lär in tio verbtema- se blogg.
  • Vecka 38 ing-form.TEST: Hörförståelse. Läxa Se avsnitt 10 av Lockie Leonard. Skriv ner fem nya ord. Lär in tio verbtema- se blogg.
  • Vecka 39 Do-omskrivning. Läxa Se avsnitt 12 av Lockie Leonard. Skriv ner fem nya ord. Lär in tio verbtema- se blogg.
  • Vecka 40 Passiv form och modala hjälpverb. Läxa Se avsnitt 14 av Lockie Leonard. Skriv ner fem nya ord. Lär in tio verbtema- se blogg. 
  • Vecka 41 VERBTEST på de verbformer och de verbtema vi gått igenom.