Etiketter

måndag 27 augusti 2012

Lära@lära- Lgr11

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/laroplaner-1.149092

Vi kommer nu att fördjupa oss lite extra i lgr 11 och jobba med syftesmål, centralt innehåll och betygskriterier. Detta kommer vi att göra i grupper om 3 i blandade grupper från båda klasserna och redovisa för varandra. Det är viktigt för er  att verkligen veta vad som förväntas av er i de resp ämnena.