Etiketter

tisdag 28 augusti 2012

Skriftlig uppgift Idrott och Hälsa v 35-39


Skriv följande inlägg som du ger etiketten: Idrott. 

Konditionsmål
Skriv in din tid/din upplevelse av Gu-rundan. Sätt upp ett konditionsmål för perioden och planera hur du ska uppnå ditt mål. Du kan välja både träning i skolan och på fritiden som metod. Träning kan vara både på egen hand, typ promenader/jogging och mer organiserat, typ bandy/ridning.
Kanske behöver du ändra ditt mål eller dina metoder under periodens gång.

Träningsdagbok
Notera i mappen dina olika träningstillfällen under perioden, både i skolan och på fritiden. Tänk på att inte bara skriva tex ”fotboll” utan också vad/hur du tränat och hur du upplevde träningen.  

Utvärdering
Gör en PMI-utvärdering av perioden, både av konditionsmålet och av träningsdagboken.

Det du skriver kommer att vara med i bedömningen av detta arbetsområde.

Frågor? ylca77@utb.lund.se