Etiketter

tisdag 21 augusti 2012

SvA: Deckare och manus


I v.33 - 39 jobbar vi med ett deckartema i ämnet svenska som andraspråk. Du ska veta vad som kännetecknar deckargenren och bekanta dig med ett par kända deckarförfattare. Vi kommer också att repetera vad som utmärker en bra text.

I en bokcirkel läser vi en deckare, gör olika uppgifter och diskuterar innehållet.

Under ett par lektioner i v. 35 och 36 kommer vi att skriva manus till ett ämnesövergripande filmprojekt i sv/sva och bild.


Vecka 34: Deckarkunskap. Börja läsa bok. 

Vecka 35: Deckarkunskap. Manusskrivande. LÄXA: Läs en femtedel av din bok. 

Vecka 36: Deckarkunskap. Manusskrivande.LÄXA: Läs en femtedel av din bok.

Vecka 37: Genomgång av goda kvaliteter i texter. Börja skriva deckare. LÄXA: Läs en femtedel av din bok.

Vecka 38: Genomgång av goda kvaliteter i texter. Börja skriva deckare.LÄXA: Läs en femtedel av din bok.

Vecka 39: Responsarbete. Avsluta arbetet med deckaren. LÄXA: Läs ut boken