Etiketter

fredag 17 augusti 2012

Svenska v 33-39: Deckartema

Sherlock Holmes Statue, Baker Street Station
I bokcirkelgrupper läser vi olika deckare, diskuterar innehållet, gör olika uppgifter samt lär oss vad som kännetecknar genren deckare och bekantar oss med några kända deckarförfattare. Slutigen repeterar vi vad som utmärker goda texter och börjar skriva egna deckare. Detta arbete genomförs som en skrivprocess och eleverna kommer att ge respons på varandras texter.

Viss tid kommer att användas till manusskrivande till den film som produceras i ämnet bild.


Vecka 33: Bokläsning i bokcirkelgrupper

Vecka 34: Deckarkunskap. LÄXA: Läs en femtedel av din bok.

Vecka 35: Deckarkunskap. Manusskrivande. LÄXA: Läs en femtedel av din bok. 

Vecka 36: Deckarkunskap. Manusskrivande.LÄXA: Läs en femtedel av din bok.

Vecka 37: Genomgång av goda kvaliteter i texter. Börja skriva deckare. LÄXA: Läs en femtedel av din bok.

Vecka 38: Genomgång av goda kvaliteter i texter. Börja skriva deckare. LÄXA: Läs en femtedel av din bok.

Vecka 39: Skriv på din deckare. LÄXA: Skriv "färdigt", d v s ha klart för dig hur din berättelse ska sluta. Responsgrupper träffas på fredagslektionen.

Vecka 40: Avsluta och finslipa din deckare. Välj och börja läsa klassiker. LÄXA: Deckaren ska vara "inlämnad" efter torsdagslektionen.