Etiketter

lördag 18 augusti 2012

Svenskläxa vecka 34

Läs en femtedel av din bok. Vid läxtillfället, på torsdag, kommer du att få göra muntliga och skriftliga reflektioner om de olika roller som ofta förekommer i deckare: offer, utredare, misstänkta och gärningsman (den som begått brottet). Har alla dessa roller dykt upp i din bok? Vilken roll spelar huvudpersonen?