Etiketter

lördag 1 september 2012

Engelsk ordövning


Varje vecka har du i läxa att välja ut fem nya ord från veckans filmavsnitt. Senaste lektionen grupperade vi sådana ord i ordklasser. Om man vet vilken ordklass ett ord tillhör är det lättare att välja rätt betydelse i ett lexikon. Gör en likadan gruppering av de ord du valt och publicera dina ord i din blogg. Skriv rubriken "Words from the film" och ge inlägget etiketten "Engelska".

Här är ett exempel med de ord vi nämnt i helklass: (Vi har markerat med understrykning var ordet är betonat).

Nouns (substantiv)
anxiety = oro
anticipation =förväntan
fury = raseri, ursinne .
trial =prövning, rättegång
tribe = (folk)stam
dread = rädsla, fasa
flatulence = uppblåsthet
core = kärna, ryggrad

Verbs (Man brukar skriva ner ordets grundform i gloslistor.)
occur = inträffa
trot = trava, traska
scorche = sveda, bränna
scratch = skrapa
swarm = svärma
emerge = dyka upp, uppkomma
pursue = företa, följa
obstruct = hindra

Adjectives
humble = ödmjuk
divine = gudomlig
busted = sönder/ påkommen, fast
compelling = fängslande, tvingande
jolly = glad

Adverbs
deliberately = avsiktligt