Etiketter

lördag 15 september 2012

Livsmiljöer 8ab ht 2012


Livsmiljöer 8ab ht 2012

Vi kommer under arbetsområdet att arbeta med tre arbetsområden:
- Klimat och väder s.104-117
- Klimatzoner och växtlighet s.130-151
-Människorna i världen 166-175


Syfte
Följande förmågor ska utvecklas:
• Förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
• Förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
• Förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Centralt innehåll
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt dessa påverkar människors levnadsvillkor.
• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. 
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
• Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.

Undervisning
Undervsining kommer att bestå av:
- Genomgångar
- Eget arbete
- Film
- Muntliga och skriftliga förhör/prov
Bedömning
Jag kommer att bedöma din insats på följande punkter:

- arbete med de uppgifter ni får av mig under arbetsområdet
- aktivitet och svar vid muntliga förhör och diskussioner
- skriftliga förhör och prov
  
Matris finns i unikum