Etiketter

torsdag 11 oktober 2012

utvärderingsuppgift Idrott


Hej 8ab!

Nu närmar det sig slutet på arbetsområdet. Efter att i v 41 åter ha sprungit Gunnesbosundan/egen runda är det dags att utvärdera! 

För det första: utvärdera målet för din tid/upplevelse av rundan, dvs hur har din kondition påverkats under perioden, har din/a metoder fungerat, varför?

För det andra: utvärdera din träningsdagbok, dvs fundera över hur mycket du tränar, hur din träning ser ut, har dagboken gett dig något, och i så fall på vilket vis...

För det tredje: utvärdera hela arbetsområdet, dvs konditionsträningen, dagboken, orienteringen, lagspelen, dvs hur har du upplevt detta arbetsområde, hur har din arbetsinsats varit, vilka/vilken förmåga/or har du tränat osv (innehållet under perioden finns på It´s learning och i Unikum).

Använd P M I (plus, minus, intressant). 
Träningsdagboken kan du utvärdera direkt i samband med det du skrivit om dina träningar under perioden. Reflektionen över hela perioden kan du skriva i bloggen om du vill men du kan också lägga den i Unikum (Lpp v 34-43) så har du förberett inför utvecklingssamtalet som kommer efter lovet. 

Du får tid till detta på idrottslektionen torsdag v 41.

 /Ylva