Etiketter

onsdag 21 november 2012

Facit till de kopierade meningarna


ALLA ORDKLASSER (substantiv, verb, adjektiv, adverb, pronomen, konjunktion, preposition, interjektion, räkneord)


Anders      går      sällan     på      diskotek.      Det      är        roligare         
subst          v          adv       prep     subst          pron     v         adj

på          bio       tycker      han.        Systern ,      Cecilia,       är        hans    prep        sub       v             pron        subst             subst        v         pron

raka       motsats.    Hon         älskar        
adj          subs           pron          v

 latinamerikansk   ,   fartfylld         dans,         
adj                              adj              subs

fast       den         ska      dansas      i        trevlig       miljö.        
konj       pron        v             v          prep      adj         subs

Dessa        två         syskon           är            mycket              olika.
pron           räkne       subst          v                 adv                   adj

E Plocka ut satsdelar: 

°Bas-del = Fråga 1-3;sät ut subjekt, predikat, direkt objekt (ackusativobjekt) och indirekt objekt (dativobjekt)+  markera  huvudsats (HS) och bisats (BS).


För högre nivåer; Sätt även ut adverbial (tids-, rums-, sätts-), predikatsfyllnad, agent samt markera attribut.

HS                                  (attr)     attr
1      Eva         gav          det         röda         äpplet         
'       s               p                      do

(attr)      attr BS
till       den       lilla         flickan,       som        tackade         henne.
         
                        io                                    s            p               do     


        attr
2    Vilken      tidning         läser         du?
      do p              s

                      
HS
      
3     Albert       hade         stickat        
          s                    p

attr
rutiga       strumpor      till        Eva-Sofi      
          do                           io

HS attr
(och)     Eva    hade      köpt      god      choklad 
                s            p do

åt     honom.   
     io  
                     HS
     (atttr)
4    Min       present        är     billig     ( och )  är      tillverkad 
s                           p          pf                      p          p / pf


                                              (attr)        attr
 av       barnarbetare      i      ett       fattigt       land.
          agent                          advl

   HS
5   Du     och    Albert    kan      sjunga     
                      s                    p
        attr
en   liten     sång    för   oss
   do                            io

HS
                                     attr
(för)     vi    behöver     lite    uppmuntran.
              s        p                do
          

   BS

6 ( När)       jag      var        liten      //
                     s           p          pf

              HS                             attr         attr
 hade         jag       en        fin         röd        cykel.
       p            s                     do


HS BS
7     Råttan        blev         livrädd       (när )     den      jagades   
           s               p                pf                          s             p

               attr           attr
 av       grannens      nya     katt.
      agent

             HS                                                      attr
8     Jag        tycker         ( om )    den       lila      slipsen,      
         s              p                                       do

BS
 som      hon     valde       åt        mig.
    do          s         p                io