Etiketter

torsdag 8 november 2012

Franska

Hej,

Här kommer uppgifterna till den 9/11. Avsluta det ni inte hann med i tisdags. Ni ska vara färdiga med följande:
Ex 9 s.105
Ex 10 s.106
Ex 11 s.106
Ex 13 +14 s.108

Idag kan ni arbeta med följande
Läs texten på s.109 gör sedan följande uppgifter:
Ex 1 s.110
Ex 2 s.111
Ex 3 s.111
Ex 4 s.112
Ex 6 s.114

Rachel