Etiketter

onsdag 7 november 2012

Grammatikprov torsdag 22/11

Detta testas:

Ordklasser s 283-288 i Arenaboken+ lapp med fler pronomen
obs! Ni har inte avsnittet Svaga, starka verb och oregelbundna verb s 285 men om ni satsar på högre nivå så har ni en extra lapp med fler pronomen än de som står i Arenaboken.

Basnivån testas exakt likadant som provet vi gått igenom. Vi byter bara ut mot nya ord.

För högre nivå kommer fler detaljfrågor, några utredande frågor samt att ni kunna ange ordklasss för ord understrukna i text.

Satsdelar s 289-291 i Arenaboken

Basnivå; Kunna ange subjekt, predikat, direkt objekt samt indirekt objekt i några "enklare" meningar typ de vi övat på i klassrummet. + Huvudsats och bisats

För högre nivå. Kunna plocka ut alla satsdelar + ange attribut i svårare meningar.