Etiketter

måndag 12 november 2012

HKK v.46+47


År 8 v.46-47


1.     1 respons egen måltid-vilka behöver arbeta med kompletteringar?


Övriga valbar uppgift LIVSSTIL OCH HÄLSA

2.     Individuella behov av energi och närning s.19-20+ uppgiften s.20

3.     Mat och hälsa i samhällsdebatten s.21-uppgift samtala om på s.21

4.     Livsstil och hälsa s.33-39. Välj ämne och fördjupa dig om det.


Redovisa genom att göra en presentation på en till två A4 sidor som dels läggs ut på bloggen och dels skrivs ut till mig för respons.

Varför väljer du just denna uppgiften? Vad vill du lära dig?
Vad kan vara intressant för dina klasskamrater att veta om ditt ämne?
Väv in egna tankar i texten.
Ange källor