Etiketter

onsdag 28 november 2012

Inför SO förhör v. 50

Inför det skriftliga förhöret v. 50 behöver ni läsa igenom de sidor som handlar om Egypten s.20-30 och Antikens Grekland s. 32-40, 42-43, 48-49 och s. 53 och svara på frågorna som ni fått ut. Dessa frågor kommer vara de frågor som ni kommer att få på förhöret. Jag kommer att välja ut några av dem till förhöret.
Frågor inför det skriftliga förhöret v. 50 Fortidens Egypten och
Antikens Grekland

 1. Vad menas med en flodkultur och vad var det som gjorde att marken i dess närhet var viktig för befolkningen?
 2. Vilka svårigheter fanns det med att leva vid dessa floder?
 3. Vilka rutiner hade man kring gudarna i forna Egypten? Ge olika exempel.
 4. Varför var så många anställda av templen?
 5. Balsamering vad är det och varför utförde man den?
 6. Ge två olika förklaringar till varför man mumifierade djur.
 7. Berätta kring Rosettastenen och dess betydelse.
 8. Om jag påstår att kvinnorna i Egypten hade en annorlunda möjlighet än i andra delar av världen, vad tror du jag menar med det? Ge minst 3 exempel.
 9. Vilka tre olika benämningar har storhetsperioderna i forna Egypten fått?
 10. Trots sin unga ålder när han dog har Tutanchamon blivit väldigt omnämnd, varför då?
 11. När man säger att det grekiska kulturarvet är stort vad menar man då? Ge några exempel på detta kulturarv.
 12. Det fanns ett tillfälle som stadsstaterna var tvungna att lägga ner sina vapen, när var detta? Ge exempel på olika aktiviter som utfördes istället.
 13. Beskriv lite kring hur grekerna blev just greker med grekiska som gemensamt språk, enligt historien.
 14. Berätta kring varför man anser att Kreta är Europas första högkultur.
 15. Ge 2 exempel på hur järn kom att hjälpa människorna i Grekland.
 16. Det blir en stor utvandring vid ca 700 – 500 f. Kr. Beskriv lite kring denna utvandring, anledning, konekvenser och vinster.
 17. Berätta kring synen på gudar i antika Grekland.
 18. Den antika kulturen har alltid betraktas som viktig, berätta lite kring denna.
 19. Antikens Grekland är föregångare till dagens demokratier vad menar jag med det? Förklara kring demokratins utveckling i Aten med bakomliggande orsaker, hur en demokratisk process gick till och vilka som fick delta.
 20. Hur tror du att det var det att vara kvinna i antikens Grekland?
 21. Varför var torget en viktig mötesplats i staden?
 22. Jämför den tro man hade i de båda kulturerna, forntidens Egypten och antikens Grekland. Kan du se likheter och skillnader kring dessa? Beskriv detta.
 23. Jämför kvinnans roll i samhället i de båda kulturerna.
 24. Beskriv hur samhället var uppbyggt i de båda områdena. Kan du se likheter eller skillnader mellan dem?
 25. Vilken betydelse har Antikens Grekland för vårt liv här i Sverige idag? Resonera kring detta och förklara dina tankar.