Etiketter

onsdag 21 november 2012

SO Forntidens Egypten och Antikens Grekland v.47-50

Ni kommer att arbeta med forntidens Egypten och Antikens Grekland. Vi gör även ett studiebesök på Malmö Nya Mässa måndag 26/11 för att se utställningen som handlar om Tutankhamons grav och skatter.
Hela momentet kommer att avslutas med ett skriftligt förhör under v. 50.

Läxor under dessa veckor blir att:
v. 47 Läsa igenom sidorna 20-22 och svara på frågor 1-10.
v. 48 Läsa igenom sidorna 23-30 och svara på frågor 11- 28.
v. 49 Läsa igenom sidorna 32-54 och svara på frågor kring Antikens Grekland.
v. 50 OBS Läxan är till förhöret i början av veckan. Repetera allt och titta på frågorna och keynoten inför skriftligt förhör. De skriftliga förhören blir för 8B måndag 10/12 och 8A tisdag 11/12.

Ni kommer att få tid på lektionerna att läsa och arbeta med frågorna, men om ni inte blir klara på lektionstid så är det läxa att hinna ikapp enligt planeringen.