Etiketter

onsdag 14 november 2012

Sv: Kopiera texten och skriv ut ordklasser /satsdelar

ALLA ORDKLASSER (substantiv, verb, adjektiv, adverb, pronomen, konjunktion, preposition, interjektion, räkneord)


Anders      går      sällan     på      diskotek.      Det      är        roligare         på          bio       tycker      han.  Systern ,      Cecilia,       är        hans        


raka       motsats.    Hon         älskar        


 latinamerikansk   ,   fartfylld         dans,         


fast       den         ska      dansas      i        trevlig       miljö.        


Dessa        två         syskon           är            mycket              olika.


E Plocka ut satsdelar: 

°Bas-del = Fråga 1-3;sät ut subjekt, predikat, direkt objekt (ackusativobjekt) och indirekt objekt (dativobjekt)+ markera huvudsats (HS) och bisats (BS).


För högre nivåer; Sätt även ut adverbial (tids-, rums-, sätts-), predikatsfyllnad, agent samt markera attribut.


             
1      Eva         gav det röda äpplet  
'


till den lilla flickan, som tackade henne.
         
                                                                               

2    Vilken      tidning    läser         du?
                      

 
3     Albert       hade        stickat        rutiga       strumpor      till        Eva-Sofi  (och) Eva hade köpt god choklad 
'

åt honom.   
       


4    Min       present        är      billig     ( och )  är      tillverkad        av       barnarbetare      i      ett       fattigt       land.
         


5   Du     och    Albert    kan     sjunga     en   liten     sång    för   oss, (för)     vi    behöver       lite    uppmuntran.
         6 ( När)       jag        var        liten      hade         jag          en        fin         röd        cykel.
                   7     Råttan        blev         livrädd       (när )     den      jagades    


av       grannens      nya     katt.
     


8     Jag        tycker       inte       ( om   )    den       lila      slipsen,      som      hon     valde       åt        mig