Etiketter

onsdag 19 december 2012

Svenska vecka 2-9VECKA 2
Onsdag
Genomgång av förmågan läsa i den digitala versionen av Portal.
Läsförståelsetext (faktatext i lila boken) görs i par- Ni resonerar om hur man hittar svaren.
Läxa till torsdag: Gör en läsförståelsetext (Intelligenta kläder)

Torsdag
Genomgång av läxtexten.
Se filmen: Läsa mellan raderna
Gör läsförståelsetest; Den elektriska flickan
Bokläsning

Bokläsning i par: Två (eller tre) elever lånar samma bok som ska läsas som läxa fram till februarilovet. Boken ska redovisas muntligt på något sätt vecka 9;
 • Muntlig bokredovisning ev med hjälp av en keyote-presentation.
 • En Pod-cast, d v s ett radioprogram
 • En film
Krav på den muntlgia bokredovisningen:
 • Sammanfatta kortfattat vad boken handlar om (utan att avslöja för mycket).
 • Diskutera läsupplevelsen, d vs vilka tankar väcktes under läsningen.  Kände du igen dig i något i boken? Vem passar boken för? Vad tycker ni om boken?
 • Formulera en diskussionsfråga med utgångspunkt i bokens innehåll.  I er redovisning presenterar ni era åsikter men ni ska också vara beredda att fortsätta leda denna diskussion i klassen.
 • Redovisningen ska vara 5-15 minuter lång.

Läxa till nästa torsdag: Läs en femtedel av din bok.

Fredag
Ni får tillbaka era faktauppsatser med respons och förbättrar dessa. När faktauppsatsen är färdig lägger ni den på er webb-sida som ni skapar och där allt om detta projekt ska publiceras.
Se tidigare inlägg för mer info om vad som ska finnas på webb-sidan.

VECKA 3
Onsdag
Ni jobbar med;
 • faktauppsats
 • webb-sida där allt om kuben ska publiceras
 • animation/illustration om hur det var före och efter er "tanke" introducerades
 • lägg upp foton från Experimentarium på webb-sidan
 • lägg upp foton från kubens tillväxt
 • gör ritning till kuben i Sketch-up
 • Extrauppgift: Skriv en "samtida" nyhetsartikel om hur man tog emot er "tanke" när den var ny, d v s man måste tänka sig in i hur det var på den tiden och på hur man rapporterade om den. (Var man positiv eller negativ till denna nyhet?)
Bokläsning

Läxa till torsdag: Läs minst en femtedel av din bok.

Torsdag
Läxförhör: Läslogg som skrivs under lektionstid.
Jobba vidare med de saker som nämnts ovan.
Bokläsning

Fredag
Jobba vidare med de saker som nämnts ovan.
Bokläsning

VECKA 4
Onsdag
Jobba vidare med de saker som nämnts ovan.
Bokläsning
Läxa till torsdag: Läs minst en femtedel av din bok.

Torsdag
Läxförhör: Läslogg som skrivs under lektionstid.
Bokläsning
Jobba vidare med de saker som nämnts ovan.

Fredag
Jobba vidare med de saker som nämnts ovan.
Bokläsning

VECKA 5
Jobba vidare med de saker som nämnts ovan. Nu ska allt utom kuben-relaterat material vara klart.
Bokläsning
Läxa till torsdag: Läs minst en femtedel av din bok.

VECKA 6
Ni förbereder i par era muntliga redovisningar.
Bokläsning
Läxa till torsdag: Läs minst en femtedel av din bok.

VECKA 7
Läxa: Läs färdigt din bok. 
Ni förbereder i par era muntliga bokredovisningar.
Bokläsning

VECKA 9
Muntliga bokredovisningar.
Förberedelser inför Öppet hus.
Läxa till torsdag: Din bokredovisning ska vara klar

VECKA 10
Vi går igenom hur man skriver en krönika och gör en läsförståelse på en kröniketext.
Ni skriver en krönika om något intressant med utgångspunkt i er vardag.
Läxa till torsdag: Läs krönika. Vilka kännetecken finns på att detta är en krönika?

VECKA 11
Muntliga bokredovisningar.
Läxa till torsdag: Läs krönikan och besvara läsförståelsefrågor.
Vi repeterar lite litteraturhistoria inför teaterbesöket nästa vecka.
Vi förbereder oss inför bokmässan som är på temat "Gissa klassikern". Årskurs åtta tar hand om årskurs 5.  I varje grupp ingår 1-2 elever från årskurs 5 och 1-2  elever från årskurs 8. Eleverna i årskurs 5 bestämmer vilken klassiker som ska sammanfattas och illustreras med hjälp av verktyget Storybird. Eleverna i årskurs åtta bidrar med sin dator och är gruppledare.

VECKA 12
Måndag: Teaterbesök, Odysseus på Sagohuset.
Läxa till torsdag: Krönika färdigskriven.
Fredag: Bokmässa; Åk 8 +5;  Illustrera "Gissa klassikern" med hjälp av verktyget Storybird.
Teater på eftermiddagen.