Etiketter

onsdag 30 januari 2013

Instruktioner- än en gång

Webb-sida om kuben

Skapa en webb-sida där allt arbete med din kub kommer att publiceras. Du kan skapa en blogg i Blogger eller Wordpress eller prova på att göra en hemsida i Google sites.

Webb-sidan visas upp på Öppet Hus och ska innehålla följande:
 • Bilder från Experimentarium: inspiration till min kub (min tankes vagga)
 • Faktauppsats som tar upp och jämför fördelar för individ, samhälle och miljö.
 • Animation / bildserie som visar hur det var före och efter ”din tanke”
 • Ritning till kuben i Sketch-up
 • Kubens tillväxt: foto + text
 • Film som visar funktion i kuben
 • Extrauppgfit: Nyhetsartikel/reportage om ”din tanke”
 • Övrigt material som du tycker passar på webb-sidan.

Muntlig bokredovisning

Bokläsning i par: Två (eller tre) elever lånar samma bok som ska läsas som läxa fram till februarilovet. Boken ska redovisas muntligt på något sätt vecka 9;
 • Muntlig bokredovisning ev med hjälp av en keyote-presentation.
 • En Pod-cast, d v s ett radioprogram
 • En film
Krav på den muntlgia bokredovisningen:
 • Sammanfatta kortfattat vad boken handlar om (utan att avslöja för mycket).
 • Diskutera läsupplevelsen, d vs vilka tankar väcktes under läsningen.  Kände du igen dig i något i boken? Vem passar boken för? Vad tycker ni om boken?
 • Formulera en diskussionsfråga med utgångspunkt i bokens innehåll.  I er redovisning presenterar ni era åsikter men ni ska också vara beredda att fortsätta leda denna diskussion i klassen.
 • Redovisningen ska vara 5-15 minuter lång.