Etiketter

onsdag 23 januari 2013

Little group homework w. 5

Read the text Gift in your text book p. 48-52 a few times. 
Write down key words (stödord) to prepare to retell the story in no more than two minutes on a sound file. Publish it on the blog. 
(Tala in din sammanfattning av texten med hjälp av stödord, max två minuter på en ljudfil. Publicera på bloggen.)

Learn the words: 
tremble-darra, 
nickname-smeknamn, 
slender-smal, 
roof-yttertak
cloth-tyg

gentle-vänlig
notice-lägga märke till
dormitory-sovsal
dust-damm

invite-bjuda
impatient-otålig
giggle-fnissa
embarassing-pinsamt
upset-upprörd
ceiling-innertak

Good Luck!