Etiketter

tisdag 22 januari 2013

Planering i tyska v. 4-7


Vi jobbar både i helklass och i par. Varje vecka finns det en läxa som ni gör själv hemma och som ni lämnar in på tisdagen. Efter varje lektion lämnar ni in vad ni jobbade skriftligt med under lektionen.

v. 4: Perfekt
- Vi pratar om vad vi har gjort t.ex. igår etc. och hur man kan uttrycka det
- Vi försöker att klura ut hur man brukar prata om dåtid på tyska (hitta en regel, översätta från tyska till svenska och tvärtom, formulera egna meningar, formulera uppgifter till varandra)
- Vi provar våra lösningar och använder dem i olika muntliga och skriftliga samanhang (samtal, reseberättelse och dagbok)
- Vi kollar på Türkisch für Anfänger "Die, in der Axel ständig grün ist" och knyter grammatiken till avsnittet.

LÄXA: Läs i övningsboken sidor 120, 122C och 125 om perfekt, sätt några meningar i perfekt och träna på att berätta om vad du gjorde igår/ i helgen!

v. 5: att - dass
- Vi lär oss mer om hur man uttrycker vad man tycker, tänker, vet eller tror (att-bisatser: Jag tror, att..)
- Vi översätter från tyska till svenska och försöker klura ut hur "att-bisatser" bildas på tyska
- Vi översätter från svenska till tyska och formulerar egna meningar för att prova om vår lösning stämmer
- Vi pratar och skriver om Türkisch für Anfänger och andra vardagliga tema och vad vi vet, tycker, tänker, tror
- Vi kollar på Türkisch für Anfänger "Die, in der ich echt voll okay bin" och knyter grammatiken till avsnittet.

LÄXA: Skriv vad du tycker om (välj ut minst 5 saker):
a) Swedish House Mafia b) Schneewetter c) Döner Kebab d) Hausaufagben e) Deutsch f) Gunnesboskolan Nedre g) Lund h) Mode i) Handball j) Computerspiele k) Fußball
v. 6: när - als/ wenn/ wann
- Vi lär oss om hur man kan översätta ordet "när" till tyska och när man använder "als", "wenn" och "wann" som översättning
- Vi försöker klura ut med hjälp av några exempel på tyska när man använder vilken översättning av "när"
- Vi provar vår lösning igenom att översätta från svenska till tyska
- Vi pratar och skriver om vad vi gjorde när vi vår på semester/ när vi var barn etc.
- Vi pratar och skriver om vad vi gör när det regnar/ när det är lov/ när det är sommar etc.
-Vi kollar på Türkisch für Anfänger "Die, in der mich der Wolf kriegt" och knyter grammatiken till avsnittet.

LÄXA: Skriv 5 meningar om dig som barn.
           Skriv 5 meningar om vad du gör när nånting händer.
           Ställ 5 frågor där du frågor när nånting händer.

v. 7: Kapitel 11 Guten Appetit!
- Vi lär oss om några tyska maträtter och lite om vad man kan säga på restaurang
- Vi läser om och lyssnar till samtal på restaurang
- Vi spela upp dialoger/rollspell
- Vi pratar om vad vi gillar/ inte gillar och vad vi inte gillade när vi var barn
- Vi pratar om olika erfarenheter vi har med tyska maträtter/ på restaurang etc.