Etiketter

onsdag 9 januari 2013

Engelska lilla gruppen verbläxa v. 3

Läs på verben på stencilen "go-went gone" så att ni kan dem i presens, preteritum (imperfekt) perfekt.
Ni ska också kunna ändra en kort text från presens till preteritum.

Verben:
Make-made-made
give-gave-given
put-put-put
think-thought-thought
build-built-built
buy-bought-bought
tell-told-told
eat-ate-eaten
begin-began-begun
see-saw-seen
sit-sat-sat
do-did-done
forget-forgot-forgotten
lose-lost-lost
hear-heard-hard

Lars