Etiketter

fredag 8 februari 2013

AKTANTANALYS

Vi har tillsammans sett filmen "12 angry men" och nu är det dags att analysera den enligt AKTANTmodellen.

Skriv om filmen utifrån de sex aktanterna:

Subjekt - Vem handlar filmen om?
Objekt - Vad vill subjektet uppnå?
Hjälpare - Vem hjälper subjektet?
Opponent -  Vem förhindrar subjektet?
Avsändare - Vem har skapat filmen?
Mottagare - Vem är filmen avsedd för?

Dela in texten i rubriker med respektive aktant.  LÄGG UPP PÅ BLOGGEN SENAST PÅ FREDAG den 15/2...

/
Mikael