Etiketter

måndag 4 februari 2013

Bildanalys / Genus


Hur porträtteras män respektive kvinnor i dessa bilder utifrån frågorna?

A Vilket ansiktsuttryck har de?

B Hurdan kroppsposition har det?

C Vilken handling utför personer/personerna på bilden?

D Har de någon uppmaning?

E Hur är deras kropp?

F Vad har de för roller ?

G Skiljer sig färgerna från manligt/kvinnligt?