Etiketter

söndag 17 februari 2013

Reflektion "Dance With Somebody" 8b grupp b VT-13

8b grupp b
Nu (130206) har vi spelat in "Dance With Somebody". Du kan lyssna på låten här.
Gå in på din LPP "Musik år 8 VT-13 Praktiskt musicerande "Dance With Somebody" på UNIKUM och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du?
2. Vad gick bra för din egen del? Lärde du dig något nytt?
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande?
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
/Maria