Etiketter

onsdag 13 mars 2013

Odd job interview

Läxa till vecka 12 är att läsa igenom 4-5 olika "Jobs you didn´t know existed."
Välj två var som du skriver intervjufrågor till. Du måste vara överens med den som ska
besvara intevjun så att han/hon vet vilket  jobb det är.
Spela in på vocaroo, se engelska weeks 9-16 på bloggen vecka 11 info.