Etiketter

torsdag 14 mars 2013

NYTT PROVDATUM!

Det är dags att visa upp vad man lärt sig under denna film- och bildanalyskurs!

Provet kommer omfatta två delar:

Filmanalys - aktantmodellen
Bildanalys - mottagandemodellen

Eftersom alla har blivit uppmanade att anteckna flitigt så utgår jag från att ni redan har anteckningar att träna på men eftersom vi tränat väldigt mycket i skolan så hoppar jag att ni känner att kunskapen redan sitter i ryggmärgen. Skulle något vara oklart så finns nedan en länk till ett dokument som innehåller en sammanfattning.

Förstår man innehållet i häftet nedan så klarar man att visa upp att man har tillräckliga kunskaper.


Som tidigare har meddelats och som jag uppmanade er att skriva upp i era kalendrar är provdatumen som följer:

Proven ligger första veckan efter er prao:

Måndagen den 15/4 och onsdagen den 17/4!

Finns det frågor så leta upp mig eller maila!

/Mikael