Etiketter

tisdag 30 april 2013

Diskutera språk


Diskutera i par / mindre grupper:
 • Hur använder du ditt kroppsspråk?
 • Ge exempel på hur människor i din omgivning använder sitt kroppsspråk.
 • Ge exempel på att man använder kroppsspråk annorlunda i en annan kultur.
 • Hur mycket påverkas du av andras kroppsspråk?
 • Är visst kroppsspråk manligt / kvinnligt?
 • Tycker du det finns skillnader mellan kvinnligt och manligt språk?
 • Tycker du det stämmer att pojkar tar större plats i t ex skolan?
 • Vilken funktion tror du att fackspråk, yrkesspråk, har?
 • Ge minst tre exempel på något fackuttryck som hör till en viss yrkeskatergori. (T ex  kock -flambera.)
 • Finns det något typiskt i det språk du pratar med kompisar i olika sammanhang/ grupper?
 • Dialektern är ett gruppspråk som visar att vi hör ihop med och hör hemma i ett visst geografiskt område. Vad är utmärkande för din dialekt? Känner du till några typiska ord?
 • Känner du till något mer dialektområde och vad som är kännetecknande för detta?
 • Vilken dialekt tycker du är vackrast/ fånigast? Har dialekter olika status?
 • Tycker du det är viktigt att ha en dialekt? Ska vi bevara våra dialekter?
 • Nämn en situation där du medvetet anpassar ditt språk till att vara mer ordentlig.
 • Vilka svordomar använder du?
 • Vilka svordomar tycker du är grova / kränkande?
 • Ge exempel på slangord som är ”inne” nu.
 • Vilka slanguttryck brukar du använda?
 • När är det bra att använda slang och när passar det mindre bra?
 • Ge exempel på några härkartekniker man kan få se här i skolan.
 • Har du fått några tips på hur man ska bemöta härskartekniker?