Etiketter

söndag 28 april 2013

Resonerande uppsats / krönika om språk vecka 20


Vecka 20: Skriv en resonerande uppsats / krönika om språk
Vi har nu under flera veckor jobbat med olika aspekter av språk. Använd denna kunskap samt eventuellt egna anteckningar och skriv en resonerade uppsats där du reflekterar på både en personlig samt en allmän nivå om minst tre av nedanstående saker. Vi har skrivit förslag på reflektionsfrågor som hjälp, men du får gärna ta upp annat.
  • Språk och identitet: Är språket är en del av din identitet?
  • Dialekt: Vad tycker du om dialekter?
  • Sociolekt: När och var märker du sociolekter?
  • Kroppspråk: Vad används kroppsspråk till?
  • Chattspråk: Vilken funktion uppfyller chattspråk?
  • Maktspråk / Härskartekniker:  Vad har du för nytta av att känna igen  och lära dig bemöta härskartekniker?
  • Manligt och kvinnligt språk: Tycker du det finns skillnader?
  • Slang och svordomar: Varför finns slang och svordomar i språket?
Ge exempel på det du tar upp och motivera dina åsikter. Kontrollera ditt språk samt att du har inledning, styckeindelning samt avslutning.