Etiketter

fredag 17 maj 2013

Checklista: Uppsats/ krönika om språket


Innehåll
 • Du behandlar minst tre aspekter av språk
 • Du ger träffande exempel
  • på eget språkbruk
  • på generellt språkbruk
 • Du drar generella slutsatser
 • Du motiverar dina åsikter
 • Din uppsats är utförlig
 • Din uppsats är intressant
 • Din uppsats innehåller fakta

Struktur
Du har;
 • rubrik
 • inledning
 • styckeindelning
 • avslutning
 • ”röd tråd”
 • finess

Språk
 • Du sätter ut punkt och stor bokstav.
 • Du använder andra skiljetecken på ett korrekt sätt.
 • Du har en varierad meningsbyggnad.
 • Du länkar samman meningar med till exempel bindeord så texten hänger ihop.
 • Du använder tempus (verbens tidsformer) på ett korrekt sätt.
 • Du har ett varierat ordförråd.
 • Du har ett stort ordförråd.
 • Du stavar i huvudsak korrekt.