Etiketter

fredag 17 maj 2013

Exámen español el 24 de mayo (fredagen den 24 maj)

Läs på det följande:

Repaso s. 73 - 80 i övningsboken, där står det som ni ska kunna efter detta arbetsområde.
Repetera gamla övningar.

Text och glosor till kapitlen 5 - 9. Matord, hushållssysslor och prepositioner är viktiga.
Prepositioner: encima de, a la derecha de, a la izquierda de, delante de, debajo de
Övningsboken s. 51

Verb: kunna böja de regelbundna i presens och perfekt.
          kunna böja de oregelbundna ser, estar, tener, hacer i presens och perfekt.
          kunna bilda egna meningar med verben.

Adjektiv: kunna göra jämförelser. Se textboken s. 65

Tänk på att bygga upp ert ordförråd genom att träna regelbundet på glosor.eu

¡Buena suerte!