Etiketter

söndag 2 juni 2013

Reflektion "What You Know" 8b grupp a VT-13


8b grupp a
Vi har spelat in "What You Know" (130531). Du kan lyssna på låten här.
Om du inte redan har gjort detta så ska du nu gå in på din LPP "Musik år 8 VT-13 Praktiskt musicerande "What You Know" på UNIKUM och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du?
2. Vad gick bra för din egen del? Lärde du dig något nytt?
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande?
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
/Maria