Etiketter

måndag 19 augusti 2013

Svenska vecka 34-40: Fritidsgården

Vi inleder terminen med ett kärlekstema. I ämnet svenska läser vi böcker om kärlek samt genomför en storyline på temat kärlek. När vi inte jobbar med vår storyline om fritidsgården läser du din skönlitterära bok. Varje vecka läser du en femtedel av din bok och vid läxtillfällena får du reflektionsfrågor till det lästa.

Vecka 34: Skapa fritidsgård och din karaktär
Tillsammans skapar vi fritidsgården som kommer att presenteras i en blogg, Fritidsgården. Din karaktär ska vara 15-16 år gammal och du får bestämma kön, bakgrund, karaktärsdrag, familj, vänner, intressen samt vilka erfarenheter av kärlek som denna person har. Logga in på Voki.com och börja skapa. Välj utseeende och tänk igenom vad för slags person din karaktär ska vara. Ju ju mer egenskaper och ju mer information du ger om karaktären desto mer levande blir den. Skriv in presentationen genom att trycka på tangenten under "give it a voice". Kontrollyssna; det måste gå att tydligt höra vad personen säger. Välj bakgrund. Publicera och skriv karaktärens namn som namn på denna Voki.

Senare i veckan (när du blivit inbjuden till bloggen av oss lärare) ska du kopiera koden och klistra in den i ett nytt inlägg på bloggen Fritidsgården. Välj att klistra in koden i "Text". Märk inlägget med kategori i form av namnet på din karaktär. Se exempel; Paula, fritidsledaren.

På din skol-mail får du en inbjudan till bloggen, fritidsgardengu.se Kopiera ditt tillfälliga lösenord och notera vilket användarnamn du har. Gå till bloggen via länken i mailet. När du loggat in via länken i huvudmenyn går du in på "Profil" och ändrar ditt lösenord; ta gärna samma som du har till skolans nätverk och mail.

Så här ser det ut i ett rum på fritidsgården
Vecka 35: Skapa din karaktär
När vi inte jobbar med vår storyline om fritidsgården läser du din bok. Varje vecka läser du en femtedel av din bok och vid läxtillfällena får du reflektionsfrågor till det lästa.
LÄXA till tisdag vecka 35:
Din Voki ska vara klar och publicerad på bloggen Fritidsgården.
Läs en femtedel av din bok.
Vecka 36: Du blir kär
Skriv ett dagboksinlägg om en ny förälskelse. Vem, var, hur, varför har din karaktär blivit kär? Hur känns det? Hur visar din karaktär sitt intresse? Spelar det någon roll vad kompisarna tycker om personen man blivit kär i? Berättar din karaktär om sin förälskelse för någon? Publicera allt detta i ett nytt inlägg i denna blogg. Under kategori; kryssa i namnet på din karaktär.
LÄXA till tisdag vecka 36:
Ditt dagboksinlägg om förälskelse ska vara publicerat i bloggen Fritidsgården.
Läs en femtedel av din bok.

Vecka 37: Dikter och bokläsning
Vi läser kärleksdikter och lär oss analysera dessa. Fortsatt läsning av skönlitterär bok.
LÄXA till tisdag vecka 37:
Läs en femtedel av din bok
Dikttermer

Vecka 38: Skriv en dikt
Innehållet i din bok (eller din storyline) återges i en dikt. Fortsatt läsning av skönlitterär bok.
LÄXA till tisdag vecka 38
Läs en femtedel av din bok
Din dikt är färdigskriven och publicerad på bloggen Fritidsgården.
Vecka 39: Funderingar om första gången
Din karaktär är nu tillsammans med sin nya kärlek och har börjat fundera på sex. Är båda intresserade? Tänker de på preventivmedel och/eller könssjukdomar? Planerar de var och hur? Förekommer det grupptryck från kompisar eller har föräldrarna något inflytande? Finns det kulturella eller religiösa hinder? Presentera karaktärens tankar i ett nytt blogginlägg i form av dagboksanteckningar. Märk inlägget med en kategori i form av namnet på din karaktär.
LÄXA till tisdag vecka 39:
Ditt dagboksinlägg om funderingar om första gången ska vara publicerat på bloggen Fritidsgården.
Läs en femtedel av din bok.
Vecka 40: Problem i förhållandet
Det uppstår problem i förhållandet. Vilka? Varför? (Svartsjuka, otrohet, för olika, osympatisk, yttre hinder t ex kultur, et c. Hur känns det att bli ratad? Hur gör man slut?) Pratar din karaktär med någon om dessa bekymmer? Beskriv din karaktärs tankar om detta i form av dagboksanteckningar. Publicera ett nytt inlägg i denna blogg och ge inlägget en etikett i form av din karaktärs namn.
LÄXA till tisdag vecka 40:
Dagboksinlägget om problem i förhållandet är publicerat på bloggen Fritidsgården.
Läs en femtedel av din bok.