Etiketter

måndag 23 september 2013

Engelska lilla gruppen v. 39 läxa

Lär dig orden i workbook s. 94-96

Gör färdigt övningarna i häftet Pågående imperfekt.

Lär dig de oregelbundna verben från s. 52 i häftet.

Verben:
run - ran - run
catch - caught - caught
fall - fell - fallen
break - broke - broken

lie - lay - lain
red - read - read
hear - heard - heard
burst - burst - burst (brista)
have - had - had

swim - swam - swum
see - saw - seen