Etiketter

måndag 30 september 2013

Engelska lilla gruppen engelskaprov Love

Läs på det följande inför provet:

Texter
The first date s. 18-19
Real Love s. 20-21
Tom s. 102-103
The chemistry of love s. 104-105

Glosor s. 161 och s. 172-173

Läs igenom texterna några gånger så att du förstår dem och lär dig glosorna, (de förprickade) som du har haft i läxa.

Grammatik:

Lär dig dessa verb.

laugh - laughed - laughed
think - thought - thought
do - did - done
go - went - gone
dream - dreamt - dreamt
read - read - read

swim - swam - swum
write - wrote - wrote
start - started - started
step - stepped - stepped

Träna på pågående-form (ing-form) Se textboken s. 147 -148,  6.14 och 6.15.
Träna på verbhäftet, imperfekt pågåendeform som ni har fått.

Adjektiv:
Lär dig att komparera adjektiv. Se textboken s. 136,  4

tall - taller - the tallest
big - bigger - the biggest
funny - funnier - the funniest
beautiful - more beautiful - the most beautiful

good - better - the best
bad - worse - the worst

Det kommer också att bli en hörförståelse också. Den kan ni inte träna på.

Good luck!