Etiketter

måndag 9 september 2013

English little group homework for Friday

1 Read the text " Real love" (textbook page 20-21 ) aloud.
2 Learn the words on p 161 in textbook under "Real love".
3 Do the workbook exercises 9-15 on pp 28-32 in WB

Skriftligt förhör på texten (översätta några meningar till svenska) och glosorna, inte "hear through he grapevine"