Etiketter

onsdag 18 september 2013

Idrottsuppgift v 38
Under idrottslektionen 19/9 ska du gå in på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se (Läroplaner, ämnen och kursplaner/Grundskolan läroplan och kursplan/Idrott och hälsa)och läsa igenom idrottsämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav.

Fundera därefter på

1. Vilka av förmågorna i syftesdelen har vi arbetat med och på vilket sätt?
2. Finns det delar i det centrala innehållet som vi ännu inte arbetat med? Vilka?
3. Vilka förmågor behöver DU arbeta med för att nå en högre nivå?

Fundera också på (från idrottsämnets syfte: planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på rörelse, hälsa och livsstil):

Vilka slags lektioner vill du vara med och planera/organisera (och ev leda)

tex  motorik-redskap
       motorik- spel och lekar
       musik-rörelse/dans
       styrketräning/konditionsträning
       teoretiska moment
       uteaktivitet
       övrigt

Publicera svaren på frågorna och dina tankar om lektionsplaneringen i din blogg.
Detta bör du hinna med på lektionen, uppgiften ska vara klar senast fredag 20/9.

Dina och övriga elevers funderingar bildar sedan underlag för hur resten av idrotten under åk 9 ser ut och avgör vilken planeringsgrupp du hamnar i.

Ylva