Etiketter

torsdag 26 september 2013

Planering av idrottslektioner


Teoretisk-praktisk uppgift Idrott och hälsa åk 9 

Du är med i en grupp som ska ansvara för 4 idrottslektioner under höst- eller vårtermin.
I god tid innan er första lektion ska gruppen tillsammans göra en grovplanering av era samtliga 4 lektioner och maila den till mig.  
Denna planering ska innehålla:
  • huvudinnehåll för resp lektion
  • förmågor från Lgr 11 som tränas på resp lektion
  • mål för resp lektion

Till era lektioner ska ni ha gjort en planering som innehåller:
  • uppvärmning, ev övningar, huvudaktivitet, ev stretching/avslappning
  • materialbehov (bollar, redskap)
  • ev lag/gruppindelning, spelschema, planskiss
Denna planering lämnar ni till mig senast i samband med er första lektion.
Om ingen i gruppen ska leda lektionen måste jag få in planeringen senast dagen före så att jag hinner förbereda mig.

När gruppens samtliga lektioner är genomförda ska du ENSKILT utvärdera dem, tex med  PMI, de Bono´s hattar eller i fri text. Senast en vecka efter att er period är slut ska du ha publicerat denna utvärdering i din blogg under fliken Idrott. 
Denna utvärdering ska innehålla:
  • reflektion över gruppens samtliga 4 lektioner
  • vad du tyckte om detta arbetssätt (dvs att ni elever planerar läsåret)

Feedback på dina tankar om Lgr 11 kommer på Unikum liksom bedömning av er planering efter att lektionerna genomförts och du gjort utvärderingen.
Dina reflektioner är en viktig del i bedömningen av ditt arbete under perioden.

Frågor?        ylca77@utb.lund.se

/Ylva