Etiketter

lördag 19 oktober 2013

9a Matte Lisas grupp


Matematikplanering Volym åk 9
Volymsbegreppet har du varit i kontakt med under större delen av din uppväxt, vi använder det varje dag i köket när vi mäter upp olika matvaror. Människor har alltid behövt förvara och förflytta olika varor där vi har behov av att veta volymen. När vi vill prissätta varor gör vi ofta det efter vilken volym eller vikt det har.

Mål
Inom alla matematikområden tränar vi nedanstående.
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetets innehåll
 • Olika dimensioner
 • Namn, konstruktioner och beskrivningar av geometriska figurer
 • Enheter och omvandlingar
 • Beräkning av volym; rätblock, prisma, cylinder, kon, pyramid och klot
 • Beräkning av begränsningsarea
 • Problemlösning
 • Resonemang och förklaringar

Arbetssätt och redovisningsform
Vecka 43
Måndag: 1-2-3 dimensioner, längd-area-volym, namn och beskrivningar G s 42-43
Onsdag: Enheter G s 44 (B s 58-59)
Fredag: Omprov på egna uppgifter + NP-övning

Vecka 44 Höstlov

Vecka 45
Måndag: Prismats volym G s 47
Onsdag: Cylinderns volym G s 50-51 (B s 62)
Fredag: Enheter G s 48-49 och stencil + NP-övning     Läxa: Stencil om algebra 1

Vecka 46
Måndag: Blandade volymsuppgifter G s 52-53
Onsdag: Konens och pyramidens volym G s 54 (B s 63 och blandat s 64)
Fredag: Diagnos                                                                    Läxa: Stencil om algebra 2

Vecka 47
Måndag: Begränsningsarea R s 66-67
Onsdag: Klotets volym R s 68-69
Fredag: Pythagoras sats och volym R s 70-71

Läxa till fredag vecka 47
Välj en av nedanstående uppgifter(så svår du kan) och gör en liten film där du förklarar 1) vad uppgifter handlar om 2) hur du tänker och löser den(uträkningar, bilder och förklaringar) 3) vad svaret blir
B s 61 uppgift 21  s 63 uppgift 28   s 64 uppgift 29, 31, 32
G s 51 uppgift 43-45   s 52 uppgift 49   s 53 uppgift 51
R s 67 uppgift 13-17   s 68 uppgift 20   s 69 uppgift 26   s 70 uppgift 27-30

Den mejlas till ligu07@utb.lund.se

Visa din kunskap - Bedömning
Alla dina förmågor enligt matrisen nedan bedöms vid läxor, diagnoser, arbetsuppgifter och diskussioner på lektionerna.

Reflektion
När arbetsområdet är avslutat reflekterar du på unikum enligt frågorna där.