Etiketter

måndag 14 oktober 2013

Diskussionsfrågor till PersepolisDela upp frågorna i gruppen så att alla är samtalsledare för en grupp med frågor: 
  • frågorna 1-3
  • frågorna 4-7
  • frågorna 8-10
  • frågorna 11-14
  • frågorna 15-16
På slutdiskussionen hjälps ni alla åt att se till att alla i gruppen kommer till tals. T.ex. genom att hjälpas åt att ställa följdfrågor och be om att ”utveckla en idé”.

Marjanes vänner tycker att hon fjäskar för lärarna när hon blir ”gymnasiets officiella frisör”. Själv tycker hon bara att de är trevliga. 
1. Vad tänker ni om detta? Sviker Marjane sina vänner när hon blir vän med lärarna? Eller är hennes vänners hårda och oförstående? Är det fjäsk tycker ni? 
2. Vilken roll spelar pengarna i det hela?
3. Hur skulle ni gjort om ni var...:
a) i Marjanes situation?
b) en vän i gänget?

När vännerna röker cannabis ”låtsasröker” Marjane.
4. Varför gör hon det?
5. Hur verkar hon tycka att det fungerar? Verkar hon tycka att det är bra eller dåligt?
6. Vad tycker ni om denna strategi? Har ni några idéer på hur hon skulle kunna handla annorlunda?
7. Om ni var i Marjanes situation...:
a) hur skulle ni vilja handla?
b) hur hade ni troligtvis gjort?

På sida 43 står det i berättarrutan: ”Ju mer jag försökte integrera mig desto mer kändes det som att jag avlägsnade mig från min egen kultur, förrådde mina föräldrar och mina rötter, och lät mig fångas i ett spel som inte var mitt.
8. Vad tänker ni kring detta citat? Hur tolkar ni bilden till texten?

När Marjanes föräldrar säger att hon är ”varje förälders drömbarn” tänker hon att ”om de bara visste...” så skulle de inte kalla henne drömbarn längre.
9. Hur tror ni hennes föräldrar skulle reagera om de fick reda på allt?
10. Hur tycker ni att föräldrar eller andra nära vuxna borde hantera en sådan här sak?

På gymnaisefesten pratar Marjane med en kille som heter Marc. När han frågar varifrån hon kommer svarar hon Frankrike. 
11. Varför ljuger hon tror ni? 


Efter festen hör Marjane hur några personer snackar skit och säger elaka saker om henne.   Först blir hon ledsen, sen arg. Hon skriker åt dem att ”hålla käften” och att hon är stolt över att komma från Iran. 
12. Har ni varit eller känner ni någon som varit i en liknande situation? Sa ni eller personen ifrån eller inte? Hur kändes det efteråt?


Marjanes mamma säger: ”Det är underbart att se hur bra du har det här. Nu måste du anstränga dig för att bli någon. Det spelar ingen roll inom vilket område men försök att bli bäst på det du gör. Om du så blir kabarédansös är det bättre om du blir det på Lido än på någon sjavig sylta.” 
13. Hur tror ni mamman tänker när hon säger så?
14. Hur tror ni Marjane tänker när hon hör det?


Marjanes mamma säger att förr när de reste från Iran till Europa blev de väl bemötta, men att nu blir de bemötta som terrorister och pestbesmittade.
15. Vad tror ni gjorde att det förändrades? 
16. Serien utspelar sig på på 80-talet. Hur tror ni det är att komma från Iran till Sverige idag? Tror ni att det skiljer sig mot hur det var för tio år sen? Motivera.


Slutdiskussion.
  • Framkommer det i texten vad Marjane drömmer om? Vad tror ni att hon har för drömmar? Tror ni att hon kan uppnå dem?
  • Hur tycker ni det är att läsa i serieform? Hur fungerar bilderna ihop med texten? Kan bilderna hjälpa oss att förstå sammanhang som inte står i texten? I så fall på vilket sätt? Ge exempel! 
  • Vilka fördelar ser ni med att skriva en berättelse i serieformat?